Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

         CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                    Dosar III-E-4

ORDINE  DE  ZI

                                                       a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 septembrie 2018,  ora 09.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului/urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii din cadrul Consiliului Judetean Braila si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Brailei « Carol I »                             

 3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila

  nr.235/2017

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al

  Filarmonicii « Lyra-George Cavadia » Braila

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila”
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, B-dul Independentei nr.251(Corp D), apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila
 3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.151/13 august 2018 privind aprobarea proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sanitate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Constanta, Vrancea, Buzau, Braila si Galati” a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Municipiul Braila, prin Consiliul Local Municipal Braila  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizari parcari lot 3 : Aleea Lebedei, intre Calea Calarasilor si Str. Grigore Alexandrescu, Str. Sebesului (bloc D1), Sos. Buzaului (bl.B30 si

bl.31), B-dul Dorobantilor (bl.A28 si bl.A31), Aleea Invatatorilor (bl.G7, Bl.G8 si bl.Z), Str. Octav Doicescu (bl.A1 si bl.A2)“

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 211 A – traseu: Viziru – Cuza Voda si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate, ale drumului judetean: DJ 221B – traseu: Braila – Vadeni si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila
 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii publice, pe anul 2018
 4. Alte probleme