Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

       CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

       Dosar III-E-4

                                                                              

  ORDINE  DE ZI

 

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 februarie 2019,  ora 10.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente create si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila, care constituie informatii de interes public
 2. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din familia ocupationala “Administratie” din cadrul Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila
 4. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din familia ocupationala “Administratie” din cadrul Filarmonicii Lyra “George Cavadia” Braila
 5. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din familia ocupationala “Administratie” din cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
 6. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din familia ocupationala “Administratie” din cadrul Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila
 7. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din familia ocupationala “Administratie” din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei Sociale pentru analiza solicitarilor si repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte in municipiul Braila, strada Sos Buzaului nr.15A, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic revizuit si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie:  “Reabilitare racord alimentare apa incendiu de la Gospodaria de apa la distribuitorul din camera pompierului si instalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinklere, drencere) la Casa de Cultura pentru Tineret Braila”
 10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, a unui spatiu in suprafata de 23 mp din imobilul Sala Polivalenta “Danubius”, situat in municipiul Braila, Parcul Monument, str. Kiseleff, pe o perioada de 2 ani
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii transmiterii in folosinta gratuita , pe o perioada de 2(doi) ani, a unui spatiu din incinta imobilului Palatul Administrativ, situat in municipiul Braila, judetul Braila, Piata Independentei nr.1, Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza
 13. Raport privind situatia copiilor abandonati/aflati in risc de abandon in unitati sanitare, in anul 2018
 14. Raport privind activitatea desfasurata de catre Comisia pentru Protectia Copilului Braila in anul 2018
 15. Raport privind activitatea desfasurata de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila in anul 2018
 16. Raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2018 al domnului vicepresedinte Ionel Epureanu
 1. Raportul anual asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pentru anul 2018
 2. Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, pentru anul 2019     
 3. Alte probleme