Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA             

                       Dosar III-E-4

     ORDINE  DE ZI

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 29 martie 2019,  ora 10.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, in calitate de partener al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, a proiectului “VENUS-Impreuna pentru o viata in siguranta”, finantat prin “Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4, OS 4.4.Prioritatea de investitie 9ii, Apel: POCU/465/4/4/Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrarii socio-profesionale/4/Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrarii socio-profesionale
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii si organizarii unor evenimente sportive auto, de tip “Accelerare pe distanta de 402 metri”, in cadrul Campionatului”DRAG RACING EVENTS” 2019, sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv in incinta Aerodromului Ianca, de catre Asociatia Clubul Sportiv “Drag Racing Events”
 5. Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean  nr.183/26.09.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor  legate de proiect pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila”
 6. Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a aplicarii prevederilor art.71 din OUG nr.114/2018, pentru obiectivul de investitie:”Expertiza tehnica + solutie tehnica + DALI, pentru Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare actualizata a obiectivului de investitii “Lucrari de reabilitare DJ 221B, Braila - Vadeni, km. 1+000 ÷ km. 7+300” rezultata ca urmare a actualizarii devizului general conform aplicarii prevederilor art.71 din Ordonanata de Urgenta nr.114/2018
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat  ca urmare a aplicarii prevederilor art.71 din Ordonanta de Urgenta nr.114/2018, a noilor indicatori tehnico-economici  si a cofinantarii, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie „Modernizare drum judetean DJ 212A, Braila-Marasu, km 42+000 – km 59+000”

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii valorii de finantare a obiectivului de investitii “Modernizare drum judetean DJ 212 A, Braila - Marasu, km 42+000 ÷ km 59+000, judetul Braila” ” rezultata ca urmare a actualizarii devizului general conform aplicarii prevederilor art.71 din Ordonanta de Urgenta nr.114/2018
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare actualizata a obiectivului de investitii “Lucrari reabilitare DJ 211B, Victoria – Mihai Bravu, km 17+550 – km 27+550,

judetul Braila” rezultata ca urmare a actualizarii devizului general conform aplicarii prevederilor art.71 din Ordonanata de Urgenta nr.114/2018

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare actualizata a obiectivului de investitii “Modernizare drum judetean DJ 255 A, Cotu Lung–DN 23, km 26+000 ÷ km 30+000 judetul Braila” rezultata ca urmare a actualizarii devizului general conform aplicarii prevederilor art.71 din Ordonanata de Urgenta nr.114/2018
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare actualizata a obiectivului de investitii “Modernizare drum judetean DJ 203 R, DJ 211 - Liscoteanca, km 22+500 ÷ km 24+500, judetul Braila” rezultata ca urmare a actualizarii devizului general conform aplicarii prevederilor art.71 din Ordonanata de Urgenta nr.114/2018
 3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.2 (Corp A), apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a valorilor drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarieii la data de 31.12.2018
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului compus din teren in suprafata de 5000 mp si constructie in suprafata de 8 mp, situat in intravilanul Orasului Ianca, str. Scolii nr.2A, din domeniul public al Orasului Ianca in domeniul public al Judetului Braila, pentru amenajarea sediului “Serviciului lucrari intretinere” a drumurilor judetene din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice
 7. Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de Buget Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului Braila pe anul 2018
 8. Raport de activitate pentru anul 2018 al domnului consilier judetean Avram Ionel
 9. Raport de activitate pentru anul 2018 al domnului consilier judetean Dobrota Marius-Valentin
 10. Raport de activitate pentru anul 2018 al domnului consilier judetean Dumitru Aurel
 11. Raport de activitate pentru anul 2018 al domnului consilier judetean Serbu Dan- Lucian
 12. Raport de activitate pentru anul 2018 al domnului consilier judetean Mircea Florin
 13. Raport de activitate pentru anul 2018 al domnului consilier judetean Burtea Fanel
 14. Raport de activitate pentru anul 2018 al domnului consilier judetean Vaduva Dumitru
 15. Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrarilor Publice, Protectia Mediului Inconjurator, Agricultura, Turism, Transport in anul 2018
 16. Raport de activitate pentru anul 2018 al domnului consilier judetean Mortu Viorel
 17. Alte probleme