Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

 

C           CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

 

 

                                                                                    

ORDINE DE ZI

 

 

     a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 februarie 2018,  ora 10.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.129/2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii unei erori materiale din cuprinsul Anexei la Hotararea Consiliului Judetean nr.297/21.12.2017
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din judetul Braila, pentru anul scolar 2018-2019
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Proiect de hotarare privind avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare- Actualizat-si a Anexelor-parte integranta-aprobat prin Hotararea nr.3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei Actualizate a Regulamentului
 7. Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. BRAICAR S.A. Braila pe traseele:
 • Braila-Pietroiu ( Punct de lucru sos.Focsani km.5 ) , pentru beneficiarul S.C. TIHI S.R.L.
 • Braila-S.C. CEPROHART S.A. Braila ( sos Vizirului  km.10), pentru beneficiarul S.C. CEPROHART S.A. Braila
 • Braila – S.C. SETCAR S.A. Braila ( Punct de lucru Baza neutralizare SETCAR – sos Vizirului km.10), pentru beneficiarul SC SETCAR SA.
 1. Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru traseul nr. 066 Tirlele Filiu – Ianca – Braila si pentru traseul nr. 067 Berlesti - Ianca, cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru  reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, operatorului de transport S.C. DASMESDAR S.R.L. desemnat castigator conform rezultatelor atribuirii electronice prin sistemul national (AADR-SAET), din data de 19.02.2018.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii componentei Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Braila
 3. Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii” Reabilitare si refunctionalizare cladire Palat Administrativ, Piata Independentei nr.1, Braila”
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru anul 2018
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei in cuantum de 500 lei la bugetul Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania pentru anul 2018, precum si desemnarea directorului executiv al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila ca reprezentant in cadrul Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila privind plata cotizatiei aferenta anului 2018 catre Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei anuale in cuantum de 500 lei la bugetul Asociatiei Secretarilor de Judete din Romania pentru anul 2018
 8. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 3.735 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata destinate finantarii cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului Braila, pentru plata contributiilor in vederea completarii drepturilor salariale pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult la nivelul judetului Braila si aprobarea numarului de posturi finantate din aceasta suma in anul 2018
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Municipiul Braila, Piata Traian nr.3, apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de catre Muzeul Brailei “ Carol I”
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “ Dunarea” al Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, a doua A.T.V. –uri cu platforma transport, targa transport persoane si kit de rulare pe zapada
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului situat in Municipiul Braila, str. Aleea Cresei nr.1, din domeniul public al Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila , in domeniul public al Municipiului Braila si administrarea Consiliului Local Municipal Braila
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, catre Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor mijloace fixe si obiecte de inventar
 13. Raport asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al judetului Braila pentru anul 2017
 14. Raport privind activitatea desfasurata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila in anul 2017
 15. Raport privind activitatea manageriala in 4 luni 2017 – Spitalul Judetean de Urgenta Braila
 16. Alte probleme