Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

Dosar III-E-4

                                                                                                   ORDINE  DE  ZI

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de ­­­­­­­­­­­­­23 iulie 2018,  ora 12.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei anuale de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sud-Est” pentru Situatii de Urgenta
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Voleiul, leagan al sportului Brailean” al Asociatiei Club Sportiv “Sport Plus” Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Baschetul din Braila in Liga Nationala Masculina si Campionatele de Juniori” al Asociatiei Club Sportiv “Cuza Sport” Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii “Lucrari de reabilitare DJ 221B, Braila – Vadeni, km 1+000-km 7+300” rezultata ca urmare a actualizarii devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii “ Modernizare drum judetean DJ 212 A, Braila – Marasu, km 42+000-km 59+000, judetul Braila “ rezultata ca urmare a actualizarii devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii “ Modernizare drum judetean DJ 255 A, Cotu Lung – DN 23,Km 26+000 – Km 30+000, judetul Braila” rezultata ca urmare a actualizarii devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare nr.670 din 10.09.2009
 9. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2018

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Baraganul, prin Consiliul Local Baraganul pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Infiintare teren de sport multifunctional in comuna Baraganul, judetul Braila”
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Tichilesti, prin Consiliul Local Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Proiectare si executie – Extindere sistem video de supraveghere in comuna Tichilesti, judetul Braila”
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Visani, prin Consiliul Local Visani pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare rigole si accese proprietati strada 1 Decembrie si strada Stadionului, in comuna Visani, judetul Braila”
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitarea si eficientizarea partiala a sistemului de iluminat public in comuna Galbenu, sat Drogu”
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local Surdila Greci pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Lucrari de extindere, eficientizare si modernizare a iluminatului public in comuna Surdila Greci, judetul Braila“
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a valorilor drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2017
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public al judetului Braila, in domeniul privat al judetului Braila, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii acestora
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea includerii in inventarul domeniului privat al judetului Braila a obiectivului de investitii” Sectii de Cardiologie si Pediatrie-Spitalul Judetean de Urgenta Braila”, situat in municipiul Braila str.Sos. Buzaului nr.2 
 6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al judetului Braila si a Programului de investitii publice, pe anul 2018
 7. Raport privind deplasarea la Consiliul Raional Straseni – Republica Moldova, la Festivalul International de Poezie si Muzica “EMINESCIANA 2018”, editia a XXXII-a, in perioada 23-25 iunie 2018 a domnului vicepresedinte Epureanu Ionel
 8. Alte probleme.